Programma festiviteiten 2017 op de kinderboerderij!

Ook in 2017 organiseert de kinderboerderij zoals gebruikelijk weer diverse activiteiten en festiviteiten:

- Elke 2e zondagmiddag van de maand knutselactiviteiten voor kinderen 3 - 10 jaar

- 16 April Eieren beschilderen en zoeken 1e Paasdag

- 27 April Koningsdag activiteiten bij Vrone

- 5 Juni 2e pinksterdag schaapscheerderfeest/lentefeest

- Viering nationale kinderboerderijdag " datum komt nog ''

- 8 Oktober Werelddierendag van 14:00 tot 16:00

- 26 December Kerstspel en een rommelmarkt 

 

Zoals u van ons gewend bent is de toegang bij al deze activiteiten GRATIS! Vanaf ca. half maart zijn er ook weer diverse jonge beestjes bij ons te aanschouwen. We zien u graag op onze kinderboerderij! .  

P.S. Wij organiseren ook kinderfeestjes op afspraak tegen een kleine vergoeding en schoolbezoeken behoort ook tot de mogelijkheden.

VOGELGRIEP
 
AANGESCHERPTE MAATREGELEN VOGELGRIEP PER 16 NOVEMBER
Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken neemt aanvullende maatregelen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op besmetting van pluimveebedrijven te beperken. Naast de afscherm- en ophokplicht wordt een bezoekersregeling, een verzamelingsverbod en een jachtverbod ingesteld. Vanaf vandaag geldt de volgende extra maatregelen: 
1) Een aangescherpte bezoekersregeling voor pluimveebedrijven
2) Kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobby-vogels er voor zorgen dat bezoekers niet in contact komen met alle gehouden vogels
Concreet houdt dit in
1) dat alle vogels afgeschermd dienen te worden in daartoe geschikte ruimtes. Bij het ophokken moet men rekening houden dat zoogdieren ook dragers van de ziekte kunnen zijn. Het is dus wenselijk om de vogels niet af te schermen in de nabije buurt van zoogdieren. Mbt tot de hokken: het moeten hokken zijn met deugdelijke fysieke afscheidingen. Afscheiding door middel van een lint of vergelijkbaar materiaal voldoet niet.
2) dat bezoek niet binnen een straal van 2 meter in de buurt van de opgesloten/afgeschermde vogels mogen. Als de vogels opgesloten/afgeschermd zijn in een verblijf waar ook zoogdieren verblijven (bv. aan einde van de stal), dan geldt dat deze zoogdierenverblijven ook afgesloten dienen te worden. Ook dan geldt dat het publiek niet binnen een straal van 2 meter van de betreffende stallen mag komen.
3) dat kinderboerderijen waar de vogels niet kunnen opgesloten/ afgeschermd met de vereiste omliggende vrije ruimte van 2 meter dicht moeten voor publiek.
4) dat kinderboerderijen die dit wel kunnen realiseren open mogen blijven.
5) dat medewerkers of dierenarts alleen bij de vogels mogen komen als dat echt nodig is ivm verzorging of medicatie.
6) dat wij adviseren om de personen die de hokken moeten betreden bepaalde hygiëneregels in acht te laten nemen (door bv. ontsmettingsbak met schoenen, aparte schoenen en kleren/overal aan bij betreden verblijf, totale ontsmetting voor en na het bezoek is niet verplicht).
7) dat wij adviseren om van elke persoon die noodzakelijkerwijs de hokken met vogels moet betreden de naam, adres en woonplaats, reden van het bezoek, datum en tijdstip van aankomst en vertrek en eventueel soort en kenteken van het vervoermiddel registreert.
8) dat wij adviseren om medewerkers en bezoekers die niet in de hokken komen maar wel het boerderijgebied betreden door een ontsmettingsbak te laten gaan bij de ingang van het gebied.
Er is nog geen mestvervoersverbod. Het is wel raadzaam om de zorgvuldig met de mest om te gaan en ervoor te zorgen dat deze niet in de vrije ruimte terecht komt.
Er is nog geen vervoersverbod afgekondigd. Er wordt wel geadviseerd om vogeltransporten te laten plaatsvinden indien het echt noodzakelijk is.
3) Een verbod op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels
4) Een verbod op de jacht op watervogels en op jachtactiviteiten waarbij watervogels verstoord worden
 

 

 

Gemeente helpt Kinderboerderijen

Duurzame gebruiksovereenkomst voor Jong Leven en De Beestenboel

Langedijk > Bij kinderboerderijen De Beestenboel en Jong Leven is door wethouder Bert Fintelman een duurzame gebruiktsovereenkomst ondertekend

De kinderboerderijen aan de potsjesdam in Zuid-Scharwouden en aan de Janspad in Sint Pancras hebben een belangrijke maatschappelijke en educatieve waarde voor de Langedijker samenleving vindt de gemeente

Langedijk wil daarom, net als de enthousiaste vrijwilligers van de kinderboerderijen graag dat de kinderboerderijen blijven bestaan. Mede daarom is nu het beide kinderboerderijen een duurzame gebruiksovereenkomst afgesloten.

Voorbestaan waarborgen

Kinderboerderijen in de langedijk zijn zelfstandig en financieel afhankelijk. Om het voortbestaan van de kinderboerderijen te waarborgen

Wordt de grond waarop zij staan door de gemeente ‘om niet’ verhuurd aan de kinderboerderijen. Dit betekent zonder tegenprestatie, dus de kinderboerderijen hoeven daar niet voor te betalen. De gemeente verstrekt ook jaarlijks een behoorvergoeding voor het onderhoud van het perceel grond. Tevens wordt een recht voor opstal gevestigd voor de gebouwen die eigendom zijn van de kinderboerderijen