Voorzitter: Yde Bouma

ybouma@quicknet.nl

06 122 553 93


Secretaris: Jacco Kuitwaard

j.j.kuitwaard@icloud.com

06 439 965 92


Penningmeester: Bas Staadegaard

bas.staadegaard@quicknet.nl

06 517 067 73


Alg.bestuurslid: Esther Bodegraven

esther-bodegraven.@zonnet.nl

06 402 513 53


Bezoek: Janspad 2

1834EM Sint Pancras

Post: Koperslagerstraat 51

1825 DE Alkmaar

Rekeningnummer:  NL72RABO 0141236191

Kamer van Koophandel:  41241413

Ons adres

Openingstijden: woensdag 14.00 – 16.00 uur,

zaterdag en zondag 10.00 – 12.00 uur / 14.00 – 16.00 uur.

Buiten deze tijden altijd wanneer een medewerker aanwezig is.