Voorzitter: vacant


Interim voorzitter: Esther Bodegraven


Secretaris/Penningmeester: Jacco Kuitwaard


Algemeen bestuurslid: Frank Rentenaar


Algemeen bestuurslid: Astrid Groot


Beheerder: Cliff Capin

Dier in nood? Bel 06 – 87 66 99 59


Bezoek: Janspad 2

1834 EM Sint Pancras

Alg. Telefoonnummer: 06-12  25  53 93

Post: Koperslagerstraat 51

1825 DE Alkmaar

E-mail: info@kbjongleven.nl

Rekeningnummer:  NL72RABO 0141236191

Kamer van Koophandel:  41241413

Ons adres

De kinderboerderij is geopend op:

Woensdag van 14:00- 16:00 uur

Zaterdag & zondag van 10:00-12:00 uur & 14:00-16:00 uur

En verder wanneer er een medewerker aanwezig is.