Voorzitter: vacant


Interim voorzitter: Esther Bodegraven


Secretaris/Penningmeester: Jacco Kuitwaard


Algemeen bestuurslid: Frank Rentenaar


Algemeen bestuurslid: Astrid Groot


Beheerder: Cliff Capin


Bezoek: Janspad 2

1834 EM Sint Pancras

Telefoonnummer: 06-4399 6592

Post: Koperslagerstraat 51

1825 DE Alkmaar

E-mail: info@kbjongleven.nl

Rekeningnummer:  NL72RABO 0141236191

Kamer van Koophandel:  41241413

Ons adres

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 09:00 t/m 16:00 uur

Zaterdag en zondag 10:00 – 12:00 uur / 14:00 – 16:00 uur.

Buiten deze tijden altijd wanneer een medewerker aanwezig is.