Gegevens c.q. voorwaarden voor ANBI-status:

Kinderboerderij Jong Leven is een stichting die geheel gerund wordt door vrijwilligers en staat als Stichting Kinderboerderij Jong Leven ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 41241413 en heeft RSIN- nummer 814204296.

Bestuur:

Voorzitter: Dhr. Yde Bouma
Secretaris: Dhr. Jacco Kuitwaard
Penningmeester: Dhr. Bas Staadegaard
Alg. bestuurslid: Mw. Esther Bodegraven

Bezoekadres:
Janspad 2, 1834 EM Sint Pancras

Postadres:
Koperslagerstraat 51, 1825 DE Alkmaar

Doelstelling:
Het hoofddoel is mens en dier nader tot elkaar te brengen en van elkaar te leren op zowel educatie alsook recreatieve manier. Daarnaast het in stand houden van, en het verder vervolmaken van de accommodatie van de kinderboerderij met zijn dierenbestand.

Hoofdlijnen van ons beleid zijn:

Het voortdurend streven/bewaken van naleving doelstelling en daarbij inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften. Voorts willen we door het houden van vele festiviteiten een bijdrage leveren aan het sociale leven van Sint Pancras en omgeving.

Het in stand houden van ons behaalde kwaliteitscertificaat, Keurmerk kinderboerderijen van vSKBN.

De gezondheid en welzijn van onze vrijwilligers, bezoekers en dieren staan hoog in ons vaandel.

We streven  voor wat betreft de  exploitatie naar volledige selfsupporting a.g.v. steeds verder terugtredende overheid.

Beloningsbeleid:

Er is geen sprake van betaalde krachten; de gehele kinderboerderij wordt geleid door vrijwilligers; indien zij onkosten moeten maken worden deze redelijkerwijs vergoed.