Inhoudelijk jaarverslag 2023 Stichting kinderboerderij Jong Leven

 

In 2023 ontvingen we dagelijks weer bezoekers, zoals kinderen, ouders, grootouders, scholen en kinderdagverblijven. Ook hebben al onze jaarlijkse festiviteiten plaatsgevonden. Op 9 april vierden we Pasen, waarbij kinderen paaseieren konden zoeken en beschilderen. Het Schaapscheerdersfeest op 29 juni was een succes, ook wel het Lentefeest genoemd vanwege de samenwerking met de Volkstuinen. Op 7 oktober vierden we Werelddierendag. Al deze festiviteiten staan ook voor 2024 weer op de agenda.

Gedurende het hele jaar hebben we stagiaires en scholieren voor maatschappelijke stages begeleid. NL-Doet vond weer plaats op 10 maart, waarbij onze onderhoudsploeg samen met Van Wijnen vele klusjes heeft geklaard. Daarnaast is onze goede samenwerking met Vonk voortgezet, waarbij we wekelijks leerlingen en hun begeleiders op de kinderboerderij verwelkomen voor verschillende taken en bieden we de mogelijkheid tot het afnemen van examens.

Verder zijn we aangesloten bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) voor het begeleiden van stagiaires voor dierenverzorging tot niveau MBO4, geldig tot en met 2026.
Er is een grote diversiteit aan vrijwilligers die zich dagelijks of incidenteel inzetten voor de kinderboerderij, van jong tot oud.

Helaas hebben we in 2023 onder andere afscheid moeten nemen van onze dierbare ezel Arie die we vanwege ziekte hebben we moeten laten inslapen. Ook ons varkentje Lola hebben we moeten laten inslapen. Het blauwtongvirus heeft onze kinderboerderij ook getroffen waardoor een aantal schapen geëuthanaseerd moest worden. Daarvoor in de plaats hebben we echter twee hele leuke nieuwe ezels mogen verwelkomen en zijn er ook 2 minivarkens aangekocht. Ons dierenbestand is daarom vergelijkbaar met dat van 2022. Wel zijn de dierenartskosten enorm gestegen waardoor we een negatief financieel resultaat hebben behaald.

Door het voeren van een zuinig beleid en veel zelfwerkzaamheid, kan de kinderboerderij evengoed voortbestaan. Uiteraard zou dit niet zo zijn zonder onze vaste sponsoren, donateurs en overige giften vanuit particulieren of liefdadigheidsinstellingen.

We hebben ons fokbeleid aangepast zodat we voornamelijk in onze eigen behoefte kunnen voorzien en om beter in te spelen op de beperkte vraag van derden. Ook de maatschappelijke vraag om bewuster om te gaan met het fokken van dieren speelt hierin een rol.

Er zijn diverse reguliere onderhoudswerkzaamheden verricht aan de accommodatie, maar ook een paar grotere projecten zoals het vervangen van de natweervoorziening en het renoveren van de invalidetoilet. Dit is mogelijk gemaakt door onze sponsoren, liefdadigheidsinstellingen en een aantal spontane giften.

Tot slot is vermeldingswaardig dat we regelmatig positieve aandacht hebben gekregen in de media, alle geiten en schapen zijn ingeënt tegen Q-koorts, er BHV’ers zijn binnen onze organisatie en er een AED hangt op onze locatie. Alle opstallen zijn in eigendom van de stichting en worden niet meegerekend in de balans.