Inhoudelijk jaarverslag 2022

Gelukkig zijn in 2022 alle Corona maatregelen opgeheven waardoor wij onze activiteiten als vanouds hebben kunnen oppakken. Dagelijks worden wij weer bezocht door kinderen, ouders, opa’s en oma’s, scholen, kinderdagverblijven en ga zo maar door.

Ook onze jaarlijkse festiviteiten hebben doorgang gevonden. Op 17 april hebben we Pasen gevierd en konden kinderen weer naar hartenlust paaseieren zoeken en beschilderen.
Het Schaapscheerdersfeest op 6 juni was ook weer een succes. Samen met de Volkstuinen hebben we het Lentefeest gevierd waarop we velen bezoekers hebben mogen verwelkomen.
2 oktober stond in het teken van Werelddierendag. Ondanks het slechte weer hebben we dit toch kunnen vieren. Ook komend jaar staan alle festiviteiten weer op de agenda.

Het hele jaar door hebben we stagiaires en scholieren voor maatschappelijk stage gehad. Ook NL-Doet kon na 2 jaar Corona op 11 maart weer plaatsvinden en heeft de onderhoudsploeg samen met Exodus weer vele klusjes gedaan. Daarnaast zijn we een duurzame samenwerking aangegaan met Vonk. Wekelijks verwelkomen wij leerlingen en hun begeleiders op de Kinderboerderij waar zij tal van werkzaamheden verrichten. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid tot het afnemen van examens. 

Verdere positieve vermeldingen:
– Onze Erkenning SBB, voor het begeleiden van stagiaires voor dierenverzorging tot niveau MBO4 is geldig tot en met 2026

– Ons vrijwilligersbestand is constant gebleven en is ca. 60 personen gepasseerd. 

– We hebben iemand bereid gevonden de financiële administratie bij te houden en te digitaliseren.

– Verder is er een leuke ontwikkeling: dagelijks na schooltijd van de basisschool hebben we nu jeugdploegen, die helpen met het voeren. We kennen een echte wachtlijst hiervoor en die wordt maar niet kleiner omdat niemand wil stoppen.

Het dierenbestand is ongeveer hetzelfde gebleven.
Het fokbeleid is aangepast, om zelf in eigen behoefte te voorzien en in te spelen de beperkte vraag van derden. Verder hebben we een adres gevonden waar onze oudere dieren naar toe kunnen en daar tot hun dood mogen verblijven, waardoor het ons mogelijk gemaakt wordt een
jong en gezond dierenbestand te houden. 

De investeringen beperkten zich dit jaar hoofdzakelijk tot kleine onderhoudswerkzaamheden aan de opstallen en dierenverblijven.  

Verder is vermeldenswaardig dat:
– We regelmatig positief de krant hebben gehaald met onze activiteiten.
– Alle geiten en schapen zijn dit jaar weer ingeënt tegen Q-koorts.
– We inmiddels 5 BHV-ers hebben binnen onze organisatie.
– We tevreden zijn over de bedrijfsvoering, het onderhoud aan en het schoonhouden van de accommodatie, door onze vrijwilligers.
– Opnieuw werd er vogelgriep geconstateerd in Nederland en geldt de ophokplicht helaas weer.

Financieel resultaat en vermogen:
Door het voeren van een zuinig beleid en een hoge mate van zelfwerkzaamheid zijn we er
weer in geslaagd de exploitatie alsook de gedane investeringen financieel rond te krijgen, .
Daarnaast zijn alle gebouwen ons eigendom en worden qua waarde niet in de balans
meegenomen.

Helaas heeft het laatste kwartaal van 2022 in het teken gestaan van het ziekzijn en overlijden van onze Voorzitter en grote Inspirator Yde Bouma. Dit verlies heeft de Kinderboerderij tot in het hart getroffen. Geen van ons kan datgene wat Yde voor elkaar kreeg maar wij als bestuur en medewerkers zijn keihard aan het werk om zijn nalatenschap door te zetten en voor Sint Pancras e.o. te behouden.