Jong Leven als stage- en opleidingsplaats

Door de grote verscheidenheid aan dieren en de goede huisvesting is de kinderboerderij een prachtige en gewilde locatie voor onderwijsinstellingen. Het hele jaar door lopen leerlingen van het Clusius College en de Spinaker stage en worden er klassikaal praktijklessen gegeven en zelf examens dierenverzorging afgenomen. Hierbij is tevens voorzitter Yde Bouma één van de examinators. Afgelopen jaar heeft Pepijn Smilda, oud-zaterdag jeugdmedewerker, op onze locatie zijn diploma Bedrijfsleider Dierenverzorging behaald en ook dit jaar begeleiden we weer 2 kandidaten. Verder doen ook veel leerlingen van diverse scholen maatschappelijke stages bij ons.


Om de toekomst van de kinderboerderij te waarborgen (blijven voldoen aan de eisen van het Keurmerk) heeft onze medebestuurslid Esther Bodegraven het diploma ‘Houder van overige zoogdieren’ behaald en heeft onze dierenverzorger Cliff Capin met goed resultaat de cursus ‘Schapenverloskunde’ gevolgd. Allen van harte gefeliciteerd.