Vrijwilligersverblijf bij Jong Leven krijgt gestalte

SINT PANCRAS – Het project ‘Renovatie en verduurzamen van het vrijwilligersverblijf’ bij Kinderboerderij Jong Leven in Sint Pancras krijgt steeds meer gestalte. Afgelopen weekend werden de zonnepanelen aangebracht.

Afgelopen dinsdagochtend. Het zonnetje schijnt, de eerste bezoekers, vaak oma’s met hun kleinkinderen of moeders met kinderen, genieten van de dieren. Belangstelling is er voor twee boerderijkatten: Suske en Wiske. Twee kittens. Verder krijgen de in maart geboren lammetjes alle aandacht, alsook Citano de pony en Arie de Ezel. Verder was er een klas van het Cluius College bezig met het voeren en verzorgen van de dieren, als leerproject.

Het nieuwe vrijwilligersverblijf wordt een plaatje”, zegt Yde Bouma, medeoprichter, voorzitter en beheerder. Er is zoveel mooi werk verricht door onze vrijwilligers met steun van vakmensen. We mogen hier met z’n allen trots op zijn.

Het project wordt geheel door vrijwilligers uitgevoerd, behalve de levering van de kunststofkozijnen. Zelfs de aanpassing van onze elektrische installatie is door een daarvoor gecertificeerde vrijwilliger gerealiseerd, waardoor qua elektra alles voor de toekomst weer up to date en veilig is. Het is fijn, dat we daarvoor zelf van die vakmensen in ons midden hebben.

We zijn nu bezig met de afbouw. In hoofdzaak het binnenwerk van het vrijwilligersverblijf. De keuken staat er, het toilet is compleet met betegeling geïnstalleerd. Als laatste wordt de vloerverwarming en het pvc-laminaat nog aangebracht. We zijn door de komst van de zonnepalen ook van het gas af.

Fondsen en sponsors

Om een kinderboerderij draaiende te houden is jaarlijks veel geld nodig. Onze belangrijkste inkomsten zijn de financiële bijdragen van onze donateurs. Je kan wel stellen dat bijna negentig procent van de huishoudens uit Sint Pancras donateur is. Daar zijn we heel blij mee. Ook dankzij de jaarlijkse subsidie van de gemeente Langedijk en de ondersteuning van veel sponsors en regionale Fondsen kunnen we het hoofd boven water houden. Voor het project Vrijwilligersverblijf hadden we 30.000 euro begroot.

In april hadden we 29.000 euro voor dit doel, waarvan 10.000 euro eigen gespaard geld en 19.000 verworven uit giften, fondsen en sponsoring. Ondanks een gering tekort hebben we in april besloten om te starten met de bouw, ook al omdat de prijzen van de bouwmaterialen de pand uit rijzen en met de dag stijgen.

In plaats van meevallers kregen we te maken met overschrijding van het budget, omdat we daarnaast ook nog te maken kregen met een noodzakelijke aanpassing van de elektrische installatie, waar veel kosten meegemoeid waren en niet was voorzien. Ook viel dit jaar de opbrengst van onze jaarlijkse donatieronde tegen, omdat vanwege Corona onze donatielopers niet langs de deuren konden. Via een nieuwsbrief hebben we de mensen verzocht om per bank het geld over te maken. Dat leverde ongeveer 2000 euro minder op dan normaal. We hopen dat mensen die het zijn vergeten alsnog het bedrag over willen maken op de bankrekening van Jong Leven NL72RABO0141236191. Misschien kunnen we dan alsnog ons tekort wegwerken. Ook mensen die een bankrekening hebben van de Rabobank kunnen veel voor ons betekenen, in het kader van de RABO ClubSupportaktie. Leden kunnen nog tot 25 oktober stemmen op Kinderboerderij Jong Leven. Vorig jaar hebben een hoop mensen op ons gestemd en dat leverde een bedrag van 1470,78 op. Hoe meer stemmen we krijgen des te hoger wordt onze opbrengst.

Clusius College

Al bijna twintig jaar begeleidt Yde Bouma de studenten Dierverzorging van mbo-niveau 2 tot mbo-niveau 4. We hebben een grote verscheidenheid aan dieren. Dat maakt onze kinderboerderij een prachtige en leerzame locatie als stageplek voor de studenten. Onze vrijwilligers zijn de studenten erg behulpzaam en zorgen ervoor dat zij zich gauw thuis voelen en opgenomen worden in het dagelijkse verzorgingsteam. Jong Leven is dan ook een gewilde stageplek.

Yde Bouma denkt met zijn 73 jaar nog geen moment aan stoppen. Mocht dat wel in de toekomst gebeuren, danstaan de mensen al klaar om me op te volgen. Maar zover is het nog niet. Ik geniet hier nog iedere dag van.

Wat nog moet gebeuren: Als het project gereed is: een feestelijke opening. En wie weet een mooie naam voor ons nieuwe verblijf.Het oude gebouwtje had de naam: “t Hossie.